Westwijk, Van, Baerlestraat, 153, Westwijk, 010 - 43 45 615

Huisartsenpraktijk Westwijk

Gedragsregels & Praktijkregels

Gedragsregels

Respect voor elkaar is het uitgangspunt van onze gedragsregels. Wij verwachten van u dat u zich in onze praktijk gedraagt als gast, en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar en anderen omgaat. Bejegen de ander zoals u zelf bejegend wenst te worden.

Bij overtreding van onze gedragsregels kan een ontzegging tot de toegang van de praktijk als sanctie worden opgelegd. Ook kan er aangifte bij de politie worden gedaan.

Overlast

 • U mag geen overlast veroorzaken voor anderen
 • Alcohol, drugs en/ of andere geestverruimende middelen zijn niet toegestaan

Agressie en intimidatie

Agressie en intimidatie, in welke vorm dan ook, is verboden. Hieronder valt onder meer:

 • Fysiek geweld: schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, duwen, knijpen, haren trekken
 • Verbaal geweld: schelden, beledigen, vernederen en ruzie zoeken
 • Intimidatie of afpersen: het bedreigen van medewerkers om iets (on-) gedaan te krijgen.
 • Seksuele intimidatie: seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden
 • Stalking: het opwachten, achtervolgen, lastigvallen en vertonen van hinderlijk gedrag.

Discriminatie

Discriminatie is verboden. U mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van (bijvoorbeeld) afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.

Gevaarlijke voorwerpen en wapens

U mag geen gevaarlijke voorwerpen of wapens (zoals slag- steek- of vuurwapens) bij u dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot de praktijk worden ontzegd.

Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder

 

Diefstal en vandalisme

U mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt zonder meer aangifte gedaan bij de politie. De kosten van herstel of vervanging worden verhaald op de dader.

Huisdieren

 • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan

 

 

Praktijkregels

 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect
 • Aanwijzingen van de medewerkers van de praktijk dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de praktijk
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid
 • Medewerkers zijn als hulpverleners verplicht medische hulp te verlenen indien noodzakelijk en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be-)handeling, indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of -ethiek
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:
 1. Dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt
 2. Dat er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is
 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen vooraf contant
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente)
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein

Niet verschijnen zonder bericht

Helaas komt het voor dat patiënten niet verschijnen op een afspraak, dat is vervelend voor iedereen, maar vooral voor andere patiënten, die anders wel op dat tijdstip een afspraak konden maken.

Wij vragen u daarom bij verhindering tijdig af te bellen, zodat wij deze spreekuurtijden weer kunnen invullen.

 • De afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur tevoren zijn afgemeld, worden bij u in rekening gebracht, conform de landelijke richtlijnen van de LHV*. Het tarief bedraagt € 12,50 bij een consult van 10 minuten en € 25,00 bij een consult van 20 minuten.

Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult uw zelf moeten betalen.

*Landelijke Huisartsen Vereniging

 • Te laat op een afspraak komen zonder bericht, wordt ook beschouwd als niet verschijnen zonder bericht.

Volgorde van binnenroepen

 • Door urgentie of andere omstandigheden kan de volgorde van de binnenkomst of tijdstip van de afspraak afwijken van het binnenroepen door de huisarts. Gaarne uw begrip hiervoor

Uitlopen

 • De huisarts kan uitlopen door spoed in de praktijk, spoedvisite of overleg met de specialisten, wat niet kan wachten. U kunt hierover bij de assistente informeren