Klachten – Huisartsenpraktijk Westwijk – Vlaardingen

Huisartsenpraktijk Westwijk

Klachten

Bespreek uw klacht met uw huisarts

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder? Bespreekt dit dan in eerste instantie met hem of haar.
Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder.
Als uw zorgaanbieder niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen.


Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de betreffende zorgaanbieder.

Klik hier voor meer informatie over de SKGE